Hímivarú titok

hímivarú titok

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy ne maradj le a legexluzívabb gasztronómiai újdonságokról

Egy-egy lényegesnek látszó kérdés esetében azonban nem árt, ha megpróbálunk a dolgok kezdeteihez, a gyökerekhez hatolni. Annak megválaszolására, hogy miért van hímivarú titok nyelvben nemük a főneveknek, a szigorúan vett nyelvtudomány kevésnek bizonyul.

Amiképpen létezik szakrális matematika, amely a különböző, akár több ezer éves számmisztikákon alapul, ugyanígy a nyelv is sokkal több titkot rejt annál, mint amennyit a tudomány megmagyarázni és bizonyítani képes. Egy dolgot megnevezni egyenlő az illető dolog meg- és felismerésével, legalábbis így tartották ezt régen, és a nyelv, a szó mágikus erejének bizonyítékai ma is fellelhetőek még, elsősorban Keleten, mantrák és varázsigék formájában.

hímivarú titok

A következő lépés annak megértése, hogy a teremtő erővel bíró szó és nyelv hogyan jutott el mai formáihoz. Ez más forrásokból kiindulva hét fő állomásról beszél, íme, ezek összefoglalása: Ősnyelv — Ideanyelv — Szimbólumnyelv — Mítosznyelv — Költői nyelv — Köz- illetve Népnyelv — Absztrakt illetve Fogalmi nyelv Most kíséreljük meg hímivarú titok az állomásokat röviden jellemezni, időrendben visszafelé haladva.

Hímivarú titok fogalmi nyelv absztrakt. A szavak nem a valósággal, hanem mesterségesen szerkesztett hímivarú titok állnak kapcsolatban.

Megfejtették a titokzatos tengeri fény titkát

Nincs valódi tartalmuk, kapcsolatuk a lényeggel, csupán képletek. Hangsorok és formulák, amelyeknek a hímivarú titok való kapcsolata a megegyezésen nyugszik.

hímivarú titok

Belül üres, gépesített szavak — tudomány, filozófia vagy az államgépezet nyelve. A köz- vagy népnyelv főként a mese és a népköltészet nyelve, gazdagabb és egyben szegényebb is a fogalmi nyelvnél. Gazdagabb, mert időben hímivarú titok közmegegyezésen alapszik, és nem íróasztalok mellett kreálták, szegényebb, mert könnyen felvesz egyéni vonásokat, tájszólást, könnyen megmerevedik, megritkul vagy elhal.

A költői nyelv a népnyelv intenzív foka.

hímivarú titok

Az ősnyelv ereje ebben a harmadik fokozatban maradt meg nyomaiban napjainkig is. Egyfajta képnyelv, amely formára és tartalomra egyaránt építkezik, és a dolgok lényegéhez majd mindig közelebb kerül, mint a népnyelv. A mítosz már valódi képnyelv, tudja, mi a látszat és a valóság közötti különbség, mi is a dolgok mélye hímivarú titok felszíne, de tartalmában még sokat foglalkozik a külsőségekkel.

A szimbólum-nyelv már elszakad a külsőségektől, a belsőre koncentrál, de még mindig a szellem, az ész határain belül, a logikát alapul véve.

Az idea-nyelv valójában az észtől szakad el, de mert ez hímivarú titok mai kor emberének túlságosan negatív lehet, hozzá kell tenni, hogy valójában az érzelemre épül, arra a valóságra tehát, amely bennünk is elsőként jelentkezik, a gondolatot és a szót megelőzve.

TIK TOK TRY NOT TO LAUGH IMPOSSIBLE CHALLENGE **YOU WILL LOSE**

Mi azonban képtelenek vagyunk az érzéseket szavakban nincs merevedés egy lánnyal való találkozáskor — erre volt alkalmas az idea-nyelv.

Az ősnyelv a feltételezés szerint minden hangjában és mondatában teremtő erejű volt.

hímivarú titok

Jelenleg e két utóbbi korát éljük, és nagyritkán találkozunk még a költői nyelvvel is. A megértés kulcsszava az analógia.

Mivel a régi korok emberét nem a logikus, hanem az analogikus gondolkodásmód és világlátás jellemezte, hímivarú titok mivel, mint látni fogjuk, a szavak nembéli megkülönböztetése ebből a korból eredeztethető. Azt talán mindenki tudja, hogy az analógia nem egyszerű hasonlat, hiszen a hasonlat a külső azonosság-jegyekre épül, akárcsak a nyelvtudomány.

Digitális lap Oldal kiválasztása Évezredek óta szólnak a legendák a titokzatos tengeri fényről. Sok hajós, búvár töprengett már el a mélyből felderengő zöld fény rejtélyén. Amerikai kutatók most megtalálták az okát. A valóság elég prózai, semmi köze lidércekhez, szörnyekhez, tündérekhez. A világítást a partnerek odavonzására használják, méghozzá figyelemre méltó pontossággal.

Az analógia lényege a belső avagy kozmikus hasonlatosság, a dolgok gyökerében rejlő azonosság hímivarú titok, a bizonyíthatóság határain kívül. Ezzel a módszerrel dolgozik az asztrológia vagy a természetgyógyászat sok ága. Az ősnyelvben, azaz a képnyelvben nem találunk nyelvtani nemeket, amiképpen például az egyiptomi hieroglifákban sem.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy az egyes fogalmak, szavak és jelek nem bírtak ilyen megkülönböztethetőséggel. Ellenkezőleg: amint arra Szergej Mordhicsev, Bedna egyik tanítványa rámutat, minden egyes szó, kép vagy jel magában hordozta önnön jellegét, analógiáit és ezzel egyebek között nemét, amivel alighanem mindenki tisztában volt anélkül, hogy ezt külsőleg jelezni kellett volna.

hímivarú titok

A későbbi nyelvek viszont a betűírásra való áttéréssel az érthetőség és átérezhetőség miatt már megkülönböztették a nemeket, ha nem is végződéseikben, de ragozott alakjaikban mindenképpen.

A szanszkrit nyelvből álljon itt egy példa, elsősorban azért, mert a ma ismert nyelvek közül talán ez a legősibb, és még nem veszítette el sajátos kettősségét — a hangmisztikát és az analógia-jelleget.

Ez a formula magában hordozza a három nemet: az A a női, az U a férfi hímivarú titok, az M pedig, amely valójában hímivarú titok szanszkritban nem mássalhangzó, hanem az N-nel együtt külön hang, a ma semleges vagy középső nemnek hívott princípiumnak felel meg. Nekünk elég most annyi, hogy e mantrikus szavak belső tartalma nagyon fontos — hiába ismételgetnénk például a magyar KANÁL hangsort, a külső forma és a hozzá kötött tartalom ugyan elvesztené kapcsolatát, de a forma felbomlásával csupán a szó belső ürességére döbbenhetünk rá.

Miért olyan kellemetlen szagú a ginkgofa, nem lehet ez ellen tenni? | Hobbikert Magazin

Példánkat azért választottuk, mert rögtön rávilágít a semleges nem jelentőségére is. Az analógia következtében nyilvánvaló, hogy a nőnemű szónak női, a hímnemű szónak férfi princípiumai vannak.

Írta: DiningGuide 09 15 Az olaszok imádják, mi néhány éve még kidobtuk, de ma már szerencsére itthon is tudjuk, milyen finom is tud lenni mondjuk egy ricottával töltött, sörtésztában megforgatott és ropogósra sütött cukkinivirág. Hirdetés A cukkinivirág erős nemi identitása viszont talán nem ismert olyan széles körben. A női és a hím virág is ehető, de a hozzáértők általában a hímet preferálják. A női virágból lesz a termés, ez az, amelyik jó anyukaként szorosan rajta marad a tökön, illetve a cukkinin, és ha a termés növekedése előtt leszakítjuk, akkor bizony nem lesz cukkinink. A hím virág viszont külön nő, hímivarú titok onnan ismerjük meg, hogy ha belenézünk, a bibéje hosszú és vékony a női virág apró, kerek bibéjével ellentétben.

Az ún. Ahogyan Isten sem nem férfi, sem nem nő, de nem is hermafrodita, hímivarú titok a kettéválás előtti princípium, hasonlóképpen a semleges nem is ilyen, széjjelvált vagy széjjelválasztott princípiumok feletti ős- és végállapot hordozója kellene legyen, mint amilyen a BRAHMAN szóban a teremtő erő.

A mai, valójában szegényes és teremtőerejüket veszített nyelvek közül azok, amelyek a nemekre vonatkoztatóan megkülönböztető jelleget őríznek, a nyelv metafizikai gyökereire utalnak, ám egy alighanem végérvényesen leegyszerűsített és elhomályosult formában, és sokan valószínűsítik, hogy idővel ez is el fog tűnni.

hímivarú titok

De ebben a témában nem ismerek semmilyen tanulmányt — ezért inább semleges álláspontra helyezkedem.

Lásd még